Base to Work en Gemeente Dalfsen slaan handen ineen

Per 1 februari zijn Base to Work en Gemeente Dalfsen de samenwerking aangegaan. Gedurende het aankomende half jaar worden 15 kandidaten uit de Gemeente Dalfsen begeleid richting duurzame participatie in de arbeidsmarkt en zetten zij stappen richting werk.

Tijdens het traject staat persoonlijke aandacht centraal. Door middel van sportcoaching en sociale activering wordt ritme gecreëerd en het netwerk vergroot.De deelnemers zullen kennis op doen van de Nederlandse arbeidsmarkt en alles wat daarmee samenhangt, en uiteindelijk worden de deelnemers begeleid richting werk of studie. Helaas is groepsgewijs werken niet mogelijk gezien de huidige maatregelen, maar ondanks dat zal Base to Work de begeleiding individueel oppakken. Hopelijk kan de groep snel bij elkaar komen.

Actueel

Meer nieuws

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Lees dit artikel

Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan

Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan om statushouders ‘werkfit’ te maken en hen duurzaam te laten uitstromen naar werk. Per november zal een groep van 16 statushouders starten met het modulaire traject.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.