Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan

Base to Work start een nieuwe samenwerking met Werkbedrijf Lelystad om statushouders ‘werkfit’ te maken en hen duurzaam te laten uitstromen naar werk. Per november zal een groep van 16 statushouders starten met het modulaire traject.

Het modulaire traject is een voorloper op de Wet inburgering 2021. Met de inzet van sport en coaching wordt een gezonde levensstijl gecreëerd. Daarnaast worden de deelnemers door middel van taal en participatietraining klaargestoomd voor de arbeidsmarkt en gecoacht naar financiële zelfredzaamheid. Doel van het modulaire traject is de deelnemers het belang te laten in zien van duurzame integratie en het creëren van een duurzaam netwerk, om zo effectief en doelgericht de arbeidsmarkt te kunnen betreden.

Actueel

Meer nieuws

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Lees dit artikel

Dit betekende de begeleiding van Base to Work voor deelnemers van Entree opleiding aan Landstede

Afgelopen schooljaar heeft Base to Work 12 statushouders van Entree opleiding aan Landstede in Harderwijk begeleid om uitval te voorkomen en de uitstroom naar werk of een vervolgopleiding te realiseren. Lees meer over het traject!

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.