Kick-off Base to Work bij Gemeente Zwartewaterland

De komende periode zal Base to Work statushouders in Gemeente Zwartewaterland helpen om concreet deel te nemen in de maatschappij. Het participatietraject is bedoeld om statushouders in beweging te krijgen en hen te laten integreren in de maatschappij. Per individu zal bekeken worden wat nodig is om de stap naar (betaald) werk te gaan maken.

Doel is om statushouders het belang te laten in zien van duurzame integratie in de Nederlandse samenleving, het opbouwen van een netwerk en hen bewust te maken van de arbeidsmarkt en hun rol daarin. Op deze manier worden ze klaargestoomd om de arbeidsmarkt effectief en doelgericht te betreden.

‘Base to Work streeft naar een duurzame samenwerking tussen klantmanagers, het verenigingsleven en het bedrijfsleven. Door het inzetten van elkaars kwaliteiten zijn we ervan overtuigd dat we de doelgroep ‘statushouders’ uit Gemeente Zwartewaterland duurzaam kunnen laten integreren in onze maatschappij. Door gebruik te maken van het werken in een groep van 15 kandidaten kunnen statushouders zichzelf én elkaar helpen groeien, waarbij wij als jobcoaches de juiste sturing en expertise zullen geven. Deze samenwerking brengt ook uitdagingen met zich mee, die alvast als training dienen voor later op de werkvloer.

De werkplekken die we gaan bezoeken zullen aansluiten bij de (reële) mogelijkheden van de statushouders. Hiermee willen wij statushouders perspectief bieden en motivatie creëren voor deze werkplekken. Op deze manier kunnen werkgevers ook kennismaken met de kandidaten, wat het vervolgcontact laagdrempelig maakt.

Ook het sporten bij Multi Gym en wandel-coachen in het prachtige Hasselt zal niet ontbreken in deze fase, omdat uit eerdere projecten is gebleken dat sporten ervoor zorgt dat mensen meer geactiveerd, fitter en energieker zijn. Kortom, ‘bewegen is gezond’, geeft Monique Korver, arbeidsconsulent bij Base to Work aan.

Actueel

Meer nieuws

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Lees dit artikel

Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan

Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan om statushouders ‘werkfit’ te maken en hen duurzaam te laten uitstromen naar werk. Per november zal een groep van 16 statushouders starten met het modulaire traject.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.