Budgetcoaching

De statushouders die nieuw in de gemeente komen zijn vaak om verschillende redenen nog niet financieel zelfredzaam. Tijdens de eerste zes maanden na het verkrijgen van status, is de gemeente verantwoordelijk voor het financieel ontzorgen van statushouders. Dit is een verplicht component van de Wet inburgering 2021. Hiermee wordt onder andere voorkomen dat er schulden ontstaan in de vaste lasten.

Het financieel ontzorgen is een mooie eerste stap richting integratie en participatie. Daarnaast is begeleiding richting financiële zelfredzaamheid belangrijk om duurzaam uit het budgetbeheer van gemeenten te stromen en statushouders klaar te stomen voor het zelfstandig beheer van financiën.

Tijdens budgetcoaching worden statushouders intensief begeleid in een traject op maat. Het doel? Het voorkomen van schuldsituaties, het financieel zelfredzaam maken van de statushouder en het stabiliseren van de financiële situatie. Tijdens het traject wordt er gewerkt met een uniek trainingsboek voor statushouders en worden de volgende modules behandeld:

De statushouder start met een uitgebreide intake, waar de startpositie wordt bepaald. Vervolgens wordt gekeken welke modules nodig zijn om de stap te maken naar gedeeltelijk of geheel zelfstandig financieel beheer.

Na dit traject heeft de statushouder kennis van de volgende competenties en weet deze succesvol toe te passen:

  • Het genereren van voldoende inkomsten
  • Het organiseren van geldzaken
  • Het verantwoord besteden van budget
  • Het voorbereid zijn op onvoorziene gebeurtenissen.

Diensten

Meer diensten

Sociale activering

Het doel van sociale activering is het in beweging krijgen van de kandidaat en deze duurzaam te laten deelnemen in de maatschappij.

Dienst bekijken

Jobfinding

We bezoeken diverse werkplekken die aansluiten bij de mogelijkheden van de kandidaat en versterken de vaardigheden die basis vormen voor de concrete stappen naar werk.

Dienst bekijken

Coaching on the job

De kandidaat wordt ondersteund door een jobcoach om zich veilig en vertrouwd te voelen op de werkplek en zich te ontwikkelen op de werkplek.

Dienst bekijken

Werkfit project

De kandidaat wordt door middel van verschillende beweegmomenten, coachgesprekken, bezoeken van werkplekken en ondersteuning op de werkplek zelf werkfit gemaakt.

Dienst bekijken

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.