E-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

E-learning

Specifiek voor statushouders

De e-learning is onderdeel van het programma Financieel zelfredzaam en is specifiek voor de doelgroep ingericht, zodat de statushouders door een minimale tijdsinvestering op een laagdrempelige manier de informatie tot zich kunnen nemen. Met de e-learning kunnen statushouders aantonen dat ze over voldoende kennis beschikken om de eigen financiële situatie in beeld te brengen. Daarbij is het belangrijk dat de e-learning aansluit op het taalniveau van de statushouders. Dit wordt gewaarborgd door uitlegvideo's in het Arabisch en Tigrinya. De e-learning draagt op een cultuursensitieve, laagdrempelige én eenvoudige manier bij aan de ontwikkeling en de financiële zelfredzaamheid van de statushouders.

E-learning

Blended learning

De e-learning is gericht op een combinatie tussen fysieke begeleiding en online trainingen. De begeleider van de deelnemer kan meekijken in de leeromgeving van de deelnemer en hier de voortgang bewaken/inspelen op behoeftes. Door de blended leeromgeving kan er gemeten worden of de deelnemer financieel zelfredzaam is en of de deelnemer onder andere toe is aan uitstroom uit budgetbeheer. De omgeving is gericht op het trainen van de vaardigheden en kennis van de deelnemers en niet alleen op kennisoverdracht. Dit onderscheidt de e-learning in vergelijking tot andere tools.

Pakketten e-learning

E-learning met eigen begeleiding

Base to Work biedt verschillende mogelijkheden aan in het gebruik van e-learning. De eerste mogelijkheid is het gebruik van e-learning, zonder de begeleiding en training van Base to Work. U kunt binnen uw gemeente licenties inkopen voor de statushouders waarvoor u dit wil aanbieden. De begeleidersrol kunt u intern integreren binnen uw gemeente door bijvoorbeeld een vrijwilliger als begeleider in te zetten. Wanneer u een statushouder aanmeldt, heeft hij/zij een jaar lang toegang tot de e-learning. Verder ontvangt u een begeleidersgids om de begeleiding binnen uw gemeente zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. Tot slot biedt Base to Work een training aan de begeleiders aan, over hoe om te gaan met de E-learning en met de rol die gegeven is.

Wilt u dit pakket afnemen? Neem dan contact met ons op.

Pakketten e-learning

Complete pakket training Financieel zelfredzaam

Een tweede mogelijkheid is het afnemen van het gehele pakket met de training Financieel zelfredzaam. Het complete pakket kan bijvoorbeeld worden ingezet in de periode van budgetbeheer. De statushouder start met een uitgebreide intake en volgt vervolgens de training Financieel zelfredzaam. Naast het intakegesprek en de gezamenlijke training krijgt de statushouder een budgetcoach toegewezen voor een periode van 6 maanden. De begeleider van Base to Work kan tijdens de ontzorgende periode de deelnemer begeleiden bij de kennis en vaardigheden omtrent financiën. Wanneer de deelnemer na 6 maanden genoeg handvaten heeft om zelf financiën te beheren, kan de begeleider begeleiding bieden bij het uitstromen uit budgetbeheer en vervolgens nog 6 maanden nazorg bieden.

Wilt u dit pakket afnemen? Neem dan contact met ons op.

Toegankelijk leersysteem
Innovatieve werkmethode
Financieel zelfredzaam

Neem contact op

Mariska van Dijk
Manager bedrijfsvoering

"Mijn drijfveer is het (her)ontdekken van waarden en gaven van mensen, om van daaruit perspectief te kunnen bieden en de zelfredzaamheid te vergroten."

Meer diensten

Nieuws

Wekelijks nieuws

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.