Onze werkwijze

Vanuit een persoonlijke benadering coacht Base to Work mensen om hen de kans te geven mee te doen in onze samenleving. Wij geloven in de mogelijkheden van onze deelnemers. Onze diensten zijn gericht op een zo optimaal mogelijke participatie in de samenleving en zelfredzaamheid. Op maat, passend bij de mogelijkheden met persoonlijke doelen. Wij onderscheiden ons door een stress- en cultuursensitieve dienstverlening met innovatieve werkmethodes, zoals een unieke e-learning gericht op financiële zelfredzaamheid.

Onze kenmerken

Wat Base to Work daarnaast kenmerkt is het gebruik maken van sport als middel. We zorgen ervoor dat onze deelnemers letterlijk in beweging komen. Door sport en spel werken we aan sociale activering, participatie en zelfredzaamheid en zorgen we ervoor dat de deelnemers werkfit zijn. Base to Work staat voor een gezonde levensstijl. Wij geloven dat wanneer je lichamelijk fitter bent, je ook mentaal sterker bent.

Kennis van de doelgroep

De coaches van Base to Work zijn professionals met kennis van de doelgroep. Wanneer het bijvoorbeeld gaat om statushouders kennen we de cultuurverschillen en de moeilijkheden die voortkomen bij het integreren in een nieuw land. Wij vormen hierin een schakel om verbinding te leggen. We werken met verschillende coaches die ervaringsdeskundig zijn en verschillende talen spreken zoals Arabisch, Tingrinya en Engels. Daarnaast hebben de coaches ervaring met de doelgroep en beschikken zij over de verschillende certificeringen.

Groei naar het gewenste doel

Wij hebben een netwerk van organisaties dat plaats biedt voor mensen uit onze doelgroepen. Deze organisaties hebben een oprecht verantwoordelijkheidsgevoel voor de mensen en zijn bereid om tijd en middelen te investeren om hen te laten groeien op de participatieladder, duurzaam te laten werken en/of te begeleiden naar een juiste studie.

Persoonlijk begeleidingsplan

Onze coaches bieden de deelnemers persoonlijke aandacht. Om welke dienst het ook gaat. Per deelnemer zal er een begeleidingsplan opgesteld worden met doelen, wensen, idealen, uitdagingen, obstakels en hoe deze aan te pakken of te behalen. Door maatwerk te leveren voelt de deelnemer zich gezien en zal er vanuit intrinsieke motivatie verandering plaats vinden. Base to Work gaat een stap verder. Naast persoonlijke aandacht in alle diensten is nazorg en mentorschap een belangrijk onderdeel. Hoe ziet de thuissituatie van de kandidaat eruit, zijn er bepaalde situaties die onrust creëren en die het halen van de opgestelde doelen belemmeren? Door huisbezoeken en het opbouwen van persoonlijke relaties zijn we ervan overtuigd dat we een sterke invloed hebben op de ontwikkeling van de kandidaat.

"Wij hebben expertise op verschillende gebieden in huis, maar op de eerste plaats: hart voor onze doelgroepen."

Mariska van Dijk
Modules op maat
Innovatieve werkmethodes
Persoonlijke begeleiding
Gecerticeerde coaches

Over ons

Recensies

Rowie Mennenga
P&O Adviseur

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.