Masterclass coaching doelgroep statushouders

Hoe kan je de doelgroep statushouders goed begeleiden op de werkvloer? Waar moet je aan denken als het gaat om normen, waarden en cultuurverschillen? Tijdens deze Masterclass voor professionals staan wij uitgebreid stil bij deze vragen. De masterclass is ontwikkeld voor professionals vanuit de gemeente zoals klantmanagers, regievoerders en consulenten en daarnaast ook voor andere professionals die met de doelgroep werken.

Masterclass

Vraagstuk

In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe statushouders in Nederland bijgekomen. Nadat zij hun inburgering hebben afgerond gaan zij bezig met de verdere integratie en participatie. Door taalachterstanden, cultuurverschillen en andere normen en waarden is het voor de doelgroep statushouder moeilijk om duurzaam betaald werk te vinden. Statushouders kunnen hierbij ondersteuning krijgen van loopbaancoaches, jobcoaches en andere professionals. Om deze professionals extra handvaten te bieden voor hun begeleiding heeft Base to Work de masterclass ontwikkeld.

Masterclass

Programma

Deze masterclass geeft jou als deelnemer meer houvast in het interculturele contact. In combinatie met praktijkvoorbeelden wordt er ingegaan op culturele verschillen, de invloed daarvan op de praktijk en hoe je deze verschillen kunt herkennen en hoe je hierop moet anticiperen. De kennis uit deze training draagt bij aan een betere samenwerking, het versterken van de relatie en groei als mens. Tijdens de masterclass staan wij stil bij de breinleren methodiek, het vliegwiel, behandelen wij praktijkvoorbeelden en geven wij inzicht in hoe een cultuur sensitieve benadering op de werkvloer eruit ziet.

Over ons

Recensies

Anita Smit
Consulent leerplicht/RMC

Zeer bevlogen, betrokken en kundig

Binnen Entree liepen een aantal statushouders vast. Niet alleen school is moeilijk voor hen, maar bij veel van hen is ook de thuissituatie niet ideaal. Voor het stuk buiten school is het participatietraject ingezet om te zorgen dat deze jongeren uiteindelijk hun diploma gingen halen.

We hebben het traject met Base to Work zeer positief ervaren. Er was zeer intensieve begeleiding. In de corona periode was het voor deze jongeren extra moeilijk. De begeleiders hebben veel tijd gestoken in begeleiding en waren altijd bereid om op huisbezoek te gaan.

Een aantal jongeren hebben de school met een diploma verlaten en een aantal jongeren hebben hun privésituatie weer beter op de rit. De jongeren voelen zich meer gezien een gehoord.

Rowie Mennenga
P&O Adviseur

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Zeer bevlogen, betrokken en kundig

Binnen Entree liepen een aantal statushouders vast. Niet alleen school is moeilijk voor hen, maar bij veel van hen is ook de thuissituatie niet ideaal. Voor het stuk buiten school is het participatietraject ingezet om te zorgen dat deze jongeren uiteindelijk hun diploma gingen halen.

We hebben het traject met Base to Work zeer positief ervaren. Er was zeer intensieve begeleiding. In de corona periode was het voor deze jongeren extra moeilijk. De begeleiders hebben veel tijd gestoken in begeleiding en waren altijd bereid om op huisbezoek te gaan.

Een aantal jongeren hebben de school met een diploma verlaten en een aantal jongeren hebben hun privésituatie weer beter op de rit. De jongeren voelen zich meer gezien een gehoord.

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Neem contact op

Willem Rietberg
Algemeen directeur

''Wat je ook bereikt in het leven vergeet nooit je afkomst.''

Meer diensten

Nieuws

Wekelijks nieuws

Financiële problemen voor statushouders. Wat moet er gebeuren?

Veel vluchtelingen - die inmiddels statushouders zijn - kampen met schulden, waardoor vele van hen in de problemen zitten. Jobcoach Idris Fatah Ahmed werd geïnterviewd door Nieuwlicht (EO) over onze aanpak richting zelfredzaamheid. Bekijk nu het nieuwsitem.

Lees dit artikel

Zo kunnen statushouders duurzaam integreren in de arbeidsmarkt!

Base to Work geeft kandidaten door middel van intensieve ondersteuning en begeleiding inzicht in de eigen mogelijkheden en ontwikkelpunten richting zelfredzaamheid. Maar hoe komt dit proces precies tot stand? Je leest het in dit artikel!

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.