Masterclass Interculturele Communicatie

Meer resultaat door meer begrip

We hebben in Nederland steeds meer te maken met mensen die opgegroeid zijn in een andere cultuur. Vaak gevlucht voor oorlog en geweld, maar ook mensen die om andere redenen in Nederland wonen. Dat kan heel leerzaam en verrijkend zijn, maar ook uitdagend. Want hoe ga je om met andere culturele waarden en communicatievormen?

Daarom deze masterclass, waarin je inzicht krijgt in verschillende andere culturen. We bieden je praktische handvatten die direct toepasbaar zijn in je werk. We staan ook stil bij dominante culturele waarden in de Nederlandse samenleving. Maar ook in hoe jij daar zelf invulling aan geeft. Want hoe bewuster jij verschillen herkent en doorgrond, hoe meer resultaat je boekt.

Voor wie is deze masterclass bedoeld?

Ben jij professional in het Sociaal Domein en werk je met mensen met een andere culturele achtergrond? Wil je meer kennis en vaardigheden opdoen rond interculturele communicatie? Dan is deze masterclass iets voor jou. (o.a. jobcoaches, casemanagers, werk-, participatie-, WMO-, stage-, of inkomensconsulenten).

De masterclass geven we samen met Combo Emonomy. Combo geeft gerichte trainingen in het sociaal domein en ze leiden mensen op tot jobcoach.

Hoe ziet de masterclass eruit?

Tijdens deze 2-daagse masterclass zorgen we dat je je bewust wordt van je eigen cultuur en van jouw manier van kijken. Maar ook leer je over veel voorkomende andere culturen in Nederland en hun manier van kijken. Je krijgt handvaten voor hoe je ondanks verschillen toch goed kunt samenwerken.

We gebruiken de Emonomy methodiek en de 6 cultuurdimensies van Hofstede. We delen onze rijke praktijkervaring en er is veel ruimte voor die van jou. We werken met jouw eigen casussen waar je veel praktische tips voor zult krijgen.

Dag 1:

  • Verhalen uit de praktijk
  • Uitdagingen en behoeften van deelnemers
  • Cultuur en (voor)oordelen; hoe werkt dat in ons brein?
  • Hoe ziet jouw eigen cultuur eruit en hoe werkt dat door in je werk?
  • Hoe ga je in gesprek over de cultuur van de ander (d.m.v. Emonomy methodiek)?

Huiswerk: Praktijkopdracht met een eigen casus

Dag 2:

  • Verhalen uit de praktijk
  • De 6 cultuurdimensies van Hofstede
  • Veel voorkomende culturen in Nederland en belangrijke handvatten (aangepast aan de vraag uit de groep)
  • Oefenen met het gesprek met iemand van een andere cultuur
  • Samenwerken met jouw ‘lastige’ doelgroep

Verdere Informatie

Locaties

De masterclass wordt o.a. verzorgd op de locaties in Utrecht, Kampen en Zwolle en de eerstvolgende masterclass staat gepland op onderstaande data.

- 13 mei en 2 juni
Utrecht

- 10 juni en 24 juni
Zwolle

Jouw investering
De investering voor de masterclass bedraagt €700,-. Dit is inclusief materiaal, lunches en certificaat. De masterclass is vrijgesteld van BTW.

Duur van de training
De masterclass bestaat uit twee lesdagen van 9.30 tot 16.00 uur.

Herregistratie NOLOC
Ben je een door NOLOC geregisteerd jobcoach? Om deze te behouden stelt NOLOC een aantal voorwaarden, deze vind je hier. Waaronder het behalen van PE punten. Deze training levert 8 PE punten op voor je herregistratie.

Aanmelden
Meld je aan met het formulier hieronder.

Jobcoach opleidingen en trainingen | Meld je online aan (combo.nl)

Heb je nog bedenktijd nodig? Klik dan op ik wil een plek reserveren.

Over ons

Recensies

Anita Smit
Consulent leerplicht/RMC

Zeer bevlogen, betrokken en kundig

Binnen Entree liepen een aantal statushouders vast. Niet alleen school is moeilijk voor hen, maar bij veel van hen is ook de thuissituatie niet ideaal. Voor het stuk buiten school is het participatietraject ingezet om te zorgen dat deze jongeren uiteindelijk hun diploma gingen halen.

We hebben het traject met Base to Work zeer positief ervaren. Er was zeer intensieve begeleiding. In de corona periode was het voor deze jongeren extra moeilijk. De begeleiders hebben veel tijd gestoken in begeleiding en waren altijd bereid om op huisbezoek te gaan.

Een aantal jongeren hebben de school met een diploma verlaten en een aantal jongeren hebben hun privésituatie weer beter op de rit. De jongeren voelen zich meer gezien een gehoord.

Rowie Mennenga
P&O Adviseur

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Zeer bevlogen, betrokken en kundig

Binnen Entree liepen een aantal statushouders vast. Niet alleen school is moeilijk voor hen, maar bij veel van hen is ook de thuissituatie niet ideaal. Voor het stuk buiten school is het participatietraject ingezet om te zorgen dat deze jongeren uiteindelijk hun diploma gingen halen.

We hebben het traject met Base to Work zeer positief ervaren. Er was zeer intensieve begeleiding. In de corona periode was het voor deze jongeren extra moeilijk. De begeleiders hebben veel tijd gestoken in begeleiding en waren altijd bereid om op huisbezoek te gaan.

Een aantal jongeren hebben de school met een diploma verlaten en een aantal jongeren hebben hun privésituatie weer beter op de rit. De jongeren voelen zich meer gezien een gehoord.

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Neem contact op

Willem Rietberg
Algemeen directeur

''Wat je ook bereikt in het leven vergeet nooit je afkomst.''

Meer diensten

Nieuws

Wekelijks nieuws

Financiële problemen voor statushouders. Wat moet er gebeuren?

Veel vluchtelingen - die inmiddels statushouders zijn - kampen met schulden, waardoor vele van hen in de problemen zitten. Jobcoach Idris Fatah Ahmed werd geïnterviewd door Nieuwlicht (EO) over onze aanpak richting zelfredzaamheid. Bekijk nu het nieuwsitem.

Lees dit artikel

Zo kunnen statushouders duurzaam integreren in de arbeidsmarkt!

Base to Work geeft kandidaten door middel van intensieve ondersteuning en begeleiding inzicht in de eigen mogelijkheden en ontwikkelpunten richting zelfredzaamheid. Maar hoe komt dit proces precies tot stand? Je leest het in dit artikel!

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.