Base to Work en Gemeente Zwolle gaan de samenwerking aan

Zwolle – Begin maart hebben Base to Work en Gemeente Zwolle de handen ineengeslagen. Samen met partner Kbret begeleidt en activeert Base to Work de komende tijd 20 jonge statushouders richting participatie in de maatschappij.

Gedurende de samenwerking helpt Base to Work de deelnemers uit Gemeente Zwolle om het belang te gaan inzien van participatie in de Nederlandse samenleving. We brengen de kwaliteiten en wensen van de deelnemers in kaart, delen kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt en trainen de deelnemers in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en zich te redden op de werkvloer. We kijken ernaar uit om deze deelnemers te helpen in hun persoonlijke groei.

Actueel

Meer nieuws

Base to Work en Gemeente Dalfsen slaan handen ineen

Base to Work en de Gemeente Dalfsen gaan de samenwerking aan en begeleiden het komende half jaar 15 kandidaten richting duurzame participatie in de arbeidsmarkt.

Lees dit artikel

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.