Dit betekende de begeleiding van Base to Work voor deelnemers van Entree opleiding aan Landstede

Afgelopen schooljaar hebben collega's Anita Post en Manfred Vlieger 12 statushouders van Entree opleiding aan Landstede in Harderwijk begeleid. Meerinzicht heeft ons gevraagd deze jongeren te begeleiden om uitval te voorkomen, uitstroom naar werk of een vervolgopleiding te realiseren. Wat heeft de begeleiding van Base to Work voor deze groep betekend?

Met trots kunnen we melden dat we onszelf 100% hebben overtroffen. Dit komt tot uiting in de volgende cijfers:

  • De aanwezigheidspercentage is hoger ten opzichte van vorig jaar
  • 6 kandidaten vervolgen hun opleiding bij Entree
  • 2 kandidaten gaan een mbo-opleiding volgen
  • 4 kandidaten hebben gekozen om aan het werk te gaan

Successen bereik je niet alleen, maar met een betrokken team. Daarom gaat mijn dank uit naar de interne coaches van Landstede, Corné Sukaldi, Lammie van Norel en Mario Bello Caragena, en de coaches van Base to Work, Anita Post en Manfred Vlieger. Ria Onderdijk van Landstede en Anita Smit van Meerinzicht, bedankt voor de mooie samenwerking!

Door: Idris Fatah Ahmed.

Actueel

Meer nieuws

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Lees dit artikel

Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan

Base to Work en Werkbedrijf Lelystad gaan de samenwerking aan om statushouders ‘werkfit’ te maken en hen duurzaam te laten uitstromen naar werk. Per november zal een groep van 16 statushouders starten met het modulaire traject.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.