Samenwerking Gelrewerkt! en Base to Work is van start gegaan

Zutphen - Onlangs zijn Gelrewerkt! en Base to Work de samenwerking aangegaan. In de komende 9 maanden worden meerdere statushouders begeleid om duurzaam en betaald aan het werk te gaan.

De inburgering is een belangrijke mijlpaal voor statushouders, maar het is een begin. Om volwaardig mee te kunnen draaien in de Nederlandse maatschappij is het belangrijk om aan het werk te gaan. Door middel van wekelijkse groepstrainingen en individuele coaching wordt aan persoonlijke doelen van de deelnemers gewerkt. Uiteindelijk worden deelnemers bemiddeld naar een passende baan.

Omdat meerdere deelnemers de Nederlandse taal nog niet volledig beheersen begeleid onze Arabisch sprekende coach Paul het traject. De voertaal van het traject is Nederlands, maar als iets echter niet wordt begrepen, wordt er in het Arabisch verdere uitleg gegeven. We zijn blij met deze samenwerking en zijn ervan overtuigd dat we ook voor deze kandidaten een passende werkplek kunnen vinden.

Actueel

Meer nieuws

Base to Work en Gemeente Zwolle gaan de samenwerking aan

Begin maart hebben Base to Work en Gemeente Zwolle de handen ineengeslagen om 20 jonge statushouders te begeleiden richting participatie in de maatschappij.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dalfsen slaan handen ineen

Base to Work en de Gemeente Dalfsen gaan de samenwerking aan en begeleiden het komende half jaar 15 kandidaten richting duurzame participatie in de arbeidsmarkt.

Lees dit artikel

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.