Start van de MAP

Afgelopen vrijdag zijn wij gestart in de Gemeente Heerenveen met de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP). De MAP is een nieuw onderdeel van de nieuwe Wet Inburgering die in januari dit jaar in werking is getreden. Het doel van de MAP is om deelnemers kennis te laten maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. In de komende maanden worden verschillende onderwerpen doorlopen zoals de beroepenoriëntatie, beroepskansen, netwerk opbouwen en werkcultuur. Ook gaan we op zoek naar een praktijkervaringsplek om de theorie in praktijk te brengen.

Vrijdag was de start van het traject met Ali en Anita. Tien enthousiaste deelnemers maakten kennis met de trainers, elkaar en kregen het trainingsmateriaal uitgereikt. De training wordt in het Nederlands aangeboden waarbij er ondersteuning is in vreemde talen zoals Arabisch en Tigrinya. Wij zien uit naar dit nieuwe onderdeel van de wet inburgering!

Actueel

Meer nieuws

Succesvol Voorschakeltraject Basis Fietstechniek!

Net voor de kerst hadden we de uitreiking van het certificaat Voorschakeltraject Basis Fietstechniek.

Lees dit artikel

De Nederlandse cultuur

Cultuur is één van de thema's die altijd terug komen in onze trajecten. Dit betekent dat we onder andere stilstaan bij de Nederlandse cultuur en de feestdagen die gevierd worden. Afgelopen maandag was het 5 december, een dag waarin veel mensen in Nederland sinterklaas vieren.

Lees dit artikel

Fabian zet een mooie stap richting werk!

Een aantal maanden geleden hebben we een gesprek gehad met Fabian en Marina Loekan van Gemeente Dronten. Fabian heeft de laatste jaren veel meegemaakt en kon door omstandigheden geen goede stappen zetten richting de arbeidsmarkt.

Lees dit artikel

Aan het werk bij de Bakker Bart!

Onlangs is mevrouw Ghofran aan het werk gegaan bij de Bakker Bart. Ghofran is via Werkleerbedrijf Lucrato in contact gekomen met onze coach Paul Masséus. Ze kon aan de slag bij de Bakker Bart maar door haar taalachterstand had ze extra begeleiding nodig.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.