Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Binnen de nieuwe Wet Inburgering vinden verschillende wijzigingen plaats waardoor gemeentes een grotere rol binnen dit traject gaan spelen en er meer verantwoordelijkheid bij gemeentes neer wordt gelegd. Dit brengt zowel voor de gemeente als inburgeraar grote veranderingen met zich mee.

Wat ging er aan de Wet inburgering vooraf?

De Rijksoverheid evalueerde in 2018 de werking van het huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013). Het blijkt dat het huidige stelsel onvoldoende werkt. Nieuwkomers beheersen bijvoorbeeld niet altijd binnen 3 jaar de Nederlandse taal en financiële problematiek blijkt een veelvoorkomend fenomeen. Een nieuw, verbeterd, inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen. Het kabinet gaat dus het inburgeringsstelsel wijzigen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren.

De wet zou ingaan in juli 2021, maar is onlangs uitgesteld naar januari 2022. Een mooie kans om nu voor te bereiden op het nieuwe inburgeringsstelsel.

De Wet inburgering moet Financieel ontzorgen

Een belangrijk onderdeel van de herziene wet is het financieel ontzorgen. Financieel ontzorgen is het uit handen nemen van het financieel beheer van de inburgeraar. Dit gebeurt ten minste in de eerste zes maanden vanaf huisvesting in de gemeente. Tijdens de zes maanden ontzorgen is het de bedoeling dat de inburgeraar financieel zelfredzaam wordt. Daar is coaching en begeleiding voor nodig. Om bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid verwachtingen uit de herziene wet, heeft Base to Work een training financieel zelfredzaam ontworpen voor inburgeraars.

Training financieel zelfredzaam

De training financieel zelfredzaam bestaat uit een E-learning met 8 modules. De E-learning is een blended learning journey waarbij de inburgeraar meegenomen wordt in de belangrijkste onderwerpen van financiën in Nederland. De E-learning bevat animatievideo’s in het Nederlands, Tigrinya en Arabisch en er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. In de modules worden kennis en vaardigheden getraind en getoetst. De E-learning gaat hand in hand met een (budget)coach. De budgetcoach heeft inzicht in de learning journey van de inburgeraar en kan daar live op in spelen.

Wil jij meer weten of onze E-learning, bekijk hier de gratis demo-omgeving.

Actueel

Meer nieuws

Base to Work en Gemeente Zwolle gaan de samenwerking aan

Begin maart hebben Base to Work en Gemeente Zwolle de handen ineengeslagen om 20 jonge statushouders te begeleiden richting participatie in de maatschappij.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dalfsen slaan handen ineen

Base to Work en de Gemeente Dalfsen gaan de samenwerking aan en begeleiden het komende half jaar 15 kandidaten richting duurzame participatie in de arbeidsmarkt.

Lees dit artikel

Base to work start met e-learning voor statushouders

Financiële problematiek rondom statushouders is een veelvoorkomend fenomeen. Base to Work begeleidt deze doelgroep richting financiële zelfredzaamheid door middel van training en e-learning. Deze e-learning draagt bij aan het begrijpen van de financiën en het vervolgens toepassen in de praktijk.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dronten gaan de samenwerking aan

Met oog op de nieuwe Wet-Inburgering slaan Base to Work en Gemeente Dronten de handen ineen door samen het project de Drontense-aanpak uit te gaan voeren. Lees meer over dit traject!

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.