Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Binnen de nieuwe Wet Inburgering vinden verschillende wijzigingen plaats waardoor gemeentes een grotere rol binnen dit traject gaan spelen en er meer verantwoordelijkheid bij gemeentes neer wordt gelegd. Dit brengt zowel voor de gemeente als inburgeraar grote veranderingen met zich mee.

Wat ging er aan de Wet inburgering vooraf?

De Rijksoverheid evalueerde in 2018 de werking van het huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013). Het blijkt dat het huidige stelsel onvoldoende werkt. Nieuwkomers beheersen bijvoorbeeld niet altijd binnen 3 jaar de Nederlandse taal en financiële problematiek blijkt een veelvoorkomend fenomeen. Een nieuw, verbeterd, inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen. Het kabinet gaat dus het inburgeringsstelsel wijzigen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren.

De wet zou ingaan in juli 2021, maar is onlangs uitgesteld naar januari 2022. Een mooie kans om nu voor te bereiden op het nieuwe inburgeringsstelsel.

De Wet inburgering moet Financieel ontzorgen

Een belangrijk onderdeel van de herziene wet is het financieel ontzorgen. Financieel ontzorgen is het uit handen nemen van het financieel beheer van de inburgeraar. Dit gebeurt ten minste in de eerste zes maanden vanaf huisvesting in de gemeente. Tijdens de zes maanden ontzorgen is het de bedoeling dat de inburgeraar financieel zelfredzaam wordt. Daar is coaching en begeleiding voor nodig. Om bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid verwachtingen uit de herziene wet, heeft Base to Work een training financieel zelfredzaam ontworpen voor inburgeraars.

Training financieel zelfredzaam

De training financieel zelfredzaam bestaat uit een E-learning met 8 modules. De E-learning is een blended learning journey waarbij de inburgeraar meegenomen wordt in de belangrijkste onderwerpen van financiën in Nederland. De E-learning bevat animatievideo’s in het Nederlands, Tigrinya en Arabisch en er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. In de modules worden kennis en vaardigheden getraind en getoetst. De E-learning gaat hand in hand met een (budget)coach. De budgetcoach heeft inzicht in de learning journey van de inburgeraar en kan daar live op in spelen.

Wil jij meer weten of onze E-learning, bekijk hier de gratis demo-omgeving.

Actueel

Meer nieuws

Webinar e-learning Financieel zelfredzaam 14 mei om 14:00!

Op dinsdag 16 april om 14:00 organiseren we de webinar over de e-learning ‘financieel zelfredzaam’

Wij geloven dat deze webinar waardevolle inzichten zal bieden voor professionals die betrokken zijn bij de ondersteuning van mensen en hun financiën. Wij nodigen je van harte uit om gratis deel te nemen aan onze webinar, waarin we dieper zullen ingaan op onze e-learning "Financieel Zelfredzaam". Daarnaast zal Gemeente Heerenveen tijdens de webinar vragen beantwoorden over de ervaringen die ze hebben opgedaan met de e-learning afgelopen jaar. Gemeente Heerenveen is één van de gemeenten die zijn gestart met de uitvoering van de e-learning. We laten zien hoe de e-learning in elkaar zit, wat deelnemers en begeleiders krijgen te zien en op welke manier ze worden getraind.

Lees dit artikel

Succes Jonas!

Vorige week is Jonas gestart bij AL-WEST in Deventer als logistiek medewerker. Yonas kreeg hierbij begeleiding van collega Tewelde Yared die zelf ook uit Eritrea komt, de taal spreekt en hierdoor culturele verschillen kan overbruggen. Een aantal maanden geleden zijn we samen met KonnecteD (Werk- en leerbedrijf) gestart met het participatietraject waarin we statushouders laten uitstromen naar een betaalde baan. Meer weten over onze aanpak? Check onze website.
#werkenwerkt

Lees dit artikel

Nieuwe masterclass interculturele communicatie voor consulenten en klantmanagers van start gegaan!

Gisteren zijn collega's Idris en Willem gestart in Alkmaar met een nieuwe groep deelnemers die de masterclass interculturele communicatie zullen volgen.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden, casussen en oefeningen wordt het onderwerp interculturele communicatie behandeld.
Hoe motiveer je de doelgroep statushouders, welke cultuurverschillen kom je tegen en hoe weerhoudt zich dat tot de Nederlandse cultuur zijn vragen die uitgebreid aan de orde zijn gekomen. De masterclass is ontworpen voor klantmanagers, consulenten of andere professionals die met de doelgroep statushouders werken.

In het voorjaar starten wij weer met een nieuwe groep deelnemers. Wil je meer informatie over deze masterclass? Neem dan contact op via https://lnkd.in/e7-jXCBu

Lees dit artikel

Afronding van de MAP in gemeente Smallingerland

Afgelopen vrijdag waren collega's Amin Deamergi en Melda Magdis in Drachten voor de afronding van de Module Arbeidsmarkt & Participatie (MAP).

De MAP is een nieuw onderdeel van de nieuwe Wet inburgering die vorig jaar in werking is getreden. Voor diverse gemeenten in de regio voeren we de MAP uit waarbij het doel is om deelnemers kennis te laten maken met en voor te bereiden op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. In afgelopen maanden hebben we verschillende onderwerpen doorlopen zoals de beroepenoriëntatie, beroepskansen, netwerk opbouwen en werkcultuur.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.