Wat betekent de Wet inburgering voor jouw gemeente?

Op 2 juli 2020 is de nieuwe ‘Wet inburgering’ op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee is het nieuwe inburgeringsstelsel aangenomen dat in eerste instantie vanaf 1 juli 2021 nieuwe Nederlanders moet leren zo snel mogelijk de taal en cultuur te integreren.

Binnen de nieuwe Wet Inburgering vinden verschillende wijzigingen plaats waardoor gemeentes een grotere rol binnen dit traject gaan spelen en er meer verantwoordelijkheid bij gemeentes neer wordt gelegd. Dit brengt zowel voor de gemeente als inburgeraar grote veranderingen met zich mee.

Wat ging er aan de Wet inburgering vooraf?

De Rijksoverheid evalueerde in 2018 de werking van het huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013). Het blijkt dat het huidige stelsel onvoldoende werkt. Nieuwkomers beheersen bijvoorbeeld niet altijd binnen 3 jaar de Nederlandse taal en financiële problematiek blijkt een veelvoorkomend fenomeen. Een nieuw, verbeterd, inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen. Het kabinet gaat dus het inburgeringsstelsel wijzigen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren.

De wet zou ingaan in juli 2021, maar is onlangs uitgesteld naar januari 2022. Een mooie kans om nu voor te bereiden op het nieuwe inburgeringsstelsel.

De Wet inburgering moet Financieel ontzorgen

Een belangrijk onderdeel van de herziene wet is het financieel ontzorgen. Financieel ontzorgen is het uit handen nemen van het financieel beheer van de inburgeraar. Dit gebeurt ten minste in de eerste zes maanden vanaf huisvesting in de gemeente. Tijdens de zes maanden ontzorgen is het de bedoeling dat de inburgeraar financieel zelfredzaam wordt. Daar is coaching en begeleiding voor nodig. Om bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid verwachtingen uit de herziene wet, heeft Base to Work een training financieel zelfredzaam ontworpen voor inburgeraars.

Training financieel zelfredzaam

De training financieel zelfredzaam bestaat uit een E-learning met 8 modules. De E-learning is een blended learning journey waarbij de inburgeraar meegenomen wordt in de belangrijkste onderwerpen van financiën in Nederland. De E-learning bevat animatievideo’s in het Nederlands, Tigrinya en Arabisch en er wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. In de modules worden kennis en vaardigheden getraind en getoetst. De E-learning gaat hand in hand met een (budget)coach. De budgetcoach heeft inzicht in de learning journey van de inburgeraar en kan daar live op in spelen.

Wil jij meer weten of onze E-learning, bekijk hier de gratis demo-omgeving.

Actueel

Meer nieuws

Van een werkervaringsplek naar een betaalde baan!

Al eerder vertelden we jullie over Jamal. Sinds januari 2021 neemt Jamal deel aan ons participatietraject. Nu 1.5 jaar verder is hij van een werkervaringsplek naar een betaalde baan gegaan!

Lees dit artikel

Nieuwe collega!

Afgelopen week is Ali Maalla gestart bij Base to Work in de rol van Arabisch sprekende jobcoach. Ali woont sinds een aantal jaar in Nederland en weet hoe het is om te moeten inburgeren in een nieuw land. Daarnaast spreekt hij Nederlands en Arabisch!

Lees dit artikel

In gesprek met Loes Mulder Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afgelopen vrijdag gingen Tiemen Aalbers en Henri Ruitenberg in gesprek met Loes Mulder Secretaris-Generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees dit artikel

Jobcoaching in het groen met Tewelde Yared

In samenwerking met Ilse van der Plas van Werkleerbedrijf Lucrato en Eelco ter Riele van hoveniersbedrijf Ter Riele B.V. coacht onze collega Tewelde een aantal Eritrese kandidaten op de werkvloer.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.