Spoor 1 en 2

Vanuit Base to Work bieden wij de mogelijkheid om bedrijven te helpen met het uitvoeren van spoor 1 en spoor 2 trajecten met specialisme anderstaligen.

Bij het uitvoeren van spoor 1 en spoor 2 trajecten kunt u terecht bij ons en wij onderscheiden ons door onze cultuur sensitieve re-integratieconsulenten. Onze collega's zijn gecertificeerd, kennen de cultuur en spreken de onderstaande talen;

  • Turks
  • Arabisch
  • Tigrinya
  • Somalisch
  • Pools
  • Oekraïens
  • Farsi
  • Engels


Spoor 1

Indien een werknemer (langdurig) arbeidsongeschikt wordt, zal de werkgever samen met de werknemer moeten werken aan de re-integratie. Dit is vaak vanaf dag 1 ziekmelding en tussen week 6/8, na een bedrijfsartsconsult bekend.

Concreet betekent dit dat de werkgever en werknemer er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer deelneemt aan het arbeidsproces. Hierbij dienen zij de stappen van de Wet verbetering Poortwachter.

Eerst moeten de mogelijkheden binnen het 1e spoor (terugkeer bij de huidige werkgever) worden onderzocht. Er dient gekeken te worden naar terugkeer in de eigen functie en als dit niet mogelijk is naar terugkeer binnen de organisatie in een andere functie. Zijn er geen duurzame mogelijkheden binnen de organisatie, dan kan het 2e spoor worden opgestart.

Bij dit traject onderzoekt de arbeidsdeskundige van Base to Work samen met jou wat jouw functiemogelijkheden zijn. Samen met de bedrijfsarts heb je een overzicht gemaakt van deze functiemogelijkheden. Want is het wel mogelijk om je eigen werk weer op te pakken? Of is het mogelijk dat je in een andere functie weer actief gaat worden?


Spoor 2

Binnen het 2e spoor wordt gekeken naar de snelste weg voor een passende baan bij een nieuwe werkgever. Een arbeidsdeskundige of bedrijfsarts kan adviseren om het 2e spoor op te starten. Aan de hand van de werkervaring, kennis en affiniteit van de werknemer worden de verschillende functiemogelijkheden in kaart gebracht. Hierna worden verschillende werkgevers benaderd. Tevens worden de mogelijkheden voor eventuele (om)scholing en werkervaringsplaatsen onderzocht.

Indien al vroeg bekend is dat terugkeer bij de eigen werkgever niet mogelijk is, kan het 2e spoor vanaf week 8 worden ingezet. Uiterlijk in de week 52 dient het traject opgestart te worden. Hierbij ligt het initiatief en de verantwoordelijkheid altijd bij de werkgever.

Op basis van een contract of detacheringsovereenkomst kan de werknemer werkzaamheden verrichten bij een nieuwe werkgever. Hierbij kan de werknemer het contract bij de huidige werkgever behouden. Het voordeel hiervan is dat de werknemer alsnog de WIA-keuring bij het UWV kan doorlopen.

Pas als alle betrokken tevreden zijn wordt er een overeenkomst bij de nieuwe werkgever gestart en kan het contract bij de oude werkgever worden beëindigd.

Wanneer het niet lukt om binnen twee jaar na de melding arbeidsongeschikt passend werk te vinden mag de werkgever de loondoorbetaling stoppen. Dit kan vanaf week 104 en als de WIA-beoordeling heeft plaats gevonden en de WIA-uitkering is gestart.

Over ons

Recensies

Rowie Mennenga
P&O Adviseur

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Robert-Jan van Dijk
Managing Consultant

Wij hebben de begeleiding van Base to Work zeer goed ervaren

Als recruitmentorganisatie voeren wij werving en selectie trajecten uit voor diverse opdrachtgevers. Gezien de schaarste van de markt proberen wij de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te benaderen. Hiervoor hebben wij duurzame contacten met Base to Work, zodat wij op verschillende manieren in contact kunnen komen met onze professionals.

In samenwerking met Base to Work hebben wij een specialistische IT functie bij onze opdrachtgever weten te vervullen. De kandidaat van Base to Work had in zijn vorige dienstverbanden in het buitenland met veel diverse IT pakketten gewerkt, wat nu heel goed van pas komt. Doordat Idris goed wist dat deze persoon veel in zijn mars heeft, konden wij de match maken.

Het team is zeer professioneel en heeft oprecht oog voor de mens. Hierdoor kan er echt een Base to Work gezocht worden waardoor de kandidaat echt geholpen is.

Bart Prins
Commercieel directeur

Hogere klant- en werknemerstevredenheid

Bureau Techniek werkt samen met Base to Work als speciale partner om haar medewerkers verder te ontwikkelen en hen langdurig aan het werk te houden. Het ontwikkelen van vakmensen is een belangrijke pijler voor Bureau Techniek, daar sluit de samenwerking met Base to Work mooi op aan.

Base to Work kijkt op basis van een persoonlijk gesprek wat de werknemer nodig heeft om langdurig aan het werk te blijven. Zij weten goed de behoefte te achterhalen en zorgen voor een vakkundig vervolg door middel van opleiding, cursus of andere ondersteuning.

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Wij hebben de begeleiding van Base to Work zeer goed ervaren

Als recruitmentorganisatie voeren wij werving en selectie trajecten uit voor diverse opdrachtgevers. Gezien de schaarste van de markt proberen wij de arbeidsmarkt zo breed mogelijk te benaderen. Hiervoor hebben wij duurzame contacten met Base to Work, zodat wij op verschillende manieren in contact kunnen komen met onze professionals.

In samenwerking met Base to Work hebben wij een specialistische IT functie bij onze opdrachtgever weten te vervullen. De kandidaat van Base to Work had in zijn vorige dienstverbanden in het buitenland met veel diverse IT pakketten gewerkt, wat nu heel goed van pas komt. Doordat Idris goed wist dat deze persoon veel in zijn mars heeft, konden wij de match maken.

Het team is zeer professioneel en heeft oprecht oog voor de mens. Hierdoor kan er echt een Base to Work gezocht worden waardoor de kandidaat echt geholpen is.

Hogere klant- en werknemerstevredenheid

Bureau Techniek werkt samen met Base to Work als speciale partner om haar medewerkers verder te ontwikkelen en hen langdurig aan het werk te houden. Het ontwikkelen van vakmensen is een belangrijke pijler voor Bureau Techniek, daar sluit de samenwerking met Base to Work mooi op aan.

Base to Work kijkt op basis van een persoonlijk gesprek wat de werknemer nodig heeft om langdurig aan het werk te blijven. Zij weten goed de behoefte te achterhalen en zorgen voor een vakkundig vervolg door middel van opleiding, cursus of andere ondersteuning.

Coaching op maat
Innovatieve werkmethode
Toegankelijk leersysteem

Neem contact op

Mariska van Dijk
Locatie manager Oekraïense opvang

"Mijn drijfveer is het (her)ontdekken van waarden en gaven van mensen, om van daaruit perspectief te kunnen bieden en de zelfredzaamheid te vergroten."

Meer diensten

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.