Participatietraject

Base to Work begeleidt en traint haar deelnemers door ze werkfit te maken en hen zowel fysiek als mentaal klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Hiermee bieden we deelnemers een basis voor duurzaam werk.

Participatietraject

Een duurzame relatie

Aan de start van het participatietraject wordt met iedere deelnemer op individuele basis een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Daarna worden deelnemers gescreend op de Zelfredzaamheid-Matrix, de participatieladder en wordt een fitmeting uitgevoerd. Vanaf de start van het traject wordt ingezet op een duurzame relatie tussen de coach en de deelnemer door altijd persoonlijke aandacht te bieden.

Participatietraject

Sportcoaching

Ben je lichamelijk fitter, dan ben je mentaal ook sterker en fitter. Base to Work staat voor een gezonde levensstijl. Door middel van sportcoaching zorgen we dat de deelnemers werkfit zijn en weten we wat hun belastbaarheid is.

Participatietraject

Sociale activering

Tijdens het participatietraject is er sprake van sociale activering: deelnemers creëren meer ritme in hun week en hun netwerk wordt vergroot. De trainingen worden in groepsverband gegeven, waardoor deelnemers hun kwaliteiten en wensen in kaart leren brengen en hun kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt én alles wat daarmee samenhangt, vergroten. Ook worden de deelnemers getraind in het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om werk te vinden en zich te redden op de werkvloer. Door te werken in groepen zullen de deelnemers naast de sturing van de jobcoaches elkaar helpen groeien.

Participatietraject

Een-op-eencoachingsgesprekken

Naast de trainingen zal het traject bestaan uit een-op-eencoachingsgesprekken en het bezoeken van werkplekken, uitzendbureaus en open dagen. De individuele voortgang wordt vastgelegd in een persoonlijk trajectplan. Uiteindelijk worden de deelnemers bemiddeld naar werk of een werkervaringsplek, of begeleid naar studie.

Over ons

Recensies

Anita Smit
Consulent leerplicht/RMC

Zeer bevlogen, betrokken en kundig

Binnen Entree liepen een aantal statushouders vast. Niet alleen school is moeilijk voor hen, maar bij veel van hen is ook de thuissituatie niet ideaal. Voor het stuk buiten school is het participatietraject ingezet om te zorgen dat deze jongeren uiteindelijk hun diploma gingen halen.

We hebben het traject met Base to Work zeer positief ervaren. Er was zeer intensieve begeleiding. In de corona periode was het voor deze jongeren extra moeilijk. De begeleiders hebben veel tijd gestoken in begeleiding en waren altijd bereid om op huisbezoek te gaan.

Een aantal jongeren hebben de school met een diploma verlaten en een aantal jongeren hebben hun privésituatie weer beter op de rit. De jongeren voelen zich meer gezien een gehoord.

Peter Brummel
Operationeel manager

Hogere klant- en werknemerstevredenheid

Bureau Techniek werkt samen met Base to Work als speciale partner om haar medewerkers verder te ontwikkelen en hen langdurig aan het werk te houden. Het ontwikkelen van vakmensen is een belangrijke pijler voor Bureau Techniek, daar sluit de samenwerking met Base to Work mooi op aan.

Base to Work kijkt op basis van een persoonlijk gesprek wat de werknemer nodig heeft om langdurig aan het werk te blijven. Zij weten goed de behoefte te achterhalen en zorgen voor een vakkundig vervolg door middel van opleiding, cursus of andere ondersteuning.

Rowie Mennenga
P&O Adviseur

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Zeer bevlogen, betrokken en kundig

Binnen Entree liepen een aantal statushouders vast. Niet alleen school is moeilijk voor hen, maar bij veel van hen is ook de thuissituatie niet ideaal. Voor het stuk buiten school is het participatietraject ingezet om te zorgen dat deze jongeren uiteindelijk hun diploma gingen halen.

We hebben het traject met Base to Work zeer positief ervaren. Er was zeer intensieve begeleiding. In de corona periode was het voor deze jongeren extra moeilijk. De begeleiders hebben veel tijd gestoken in begeleiding en waren altijd bereid om op huisbezoek te gaan.

Een aantal jongeren hebben de school met een diploma verlaten en een aantal jongeren hebben hun privésituatie weer beter op de rit. De jongeren voelen zich meer gezien een gehoord.

Hogere klant- en werknemerstevredenheid

Bureau Techniek werkt samen met Base to Work als speciale partner om haar medewerkers verder te ontwikkelen en hen langdurig aan het werk te houden. Het ontwikkelen van vakmensen is een belangrijke pijler voor Bureau Techniek, daar sluit de samenwerking met Base to Work mooi op aan.

Base to Work kijkt op basis van een persoonlijk gesprek wat de werknemer nodig heeft om langdurig aan het werk te blijven. Zij weten goed de behoefte te achterhalen en zorgen voor een vakkundig vervolg door middel van opleiding, cursus of andere ondersteuning.

Prettige en duidelijke communicatie

In 2019 zijn we begonnen met het tewerkstellen van een aantal Eritrese statushouders. We misten, ondanks de begeleiding van een tolk, coaching op werknemersvaardigheden. Via Lucrato is Idris hier gestart.

Het traject loopt nog, maar we ervaren dit positief. De hulp van Idris is zeer welkom en wordt ook door de medewerkers goed ontvangen. Tot op heden zorgt het met name voor betere communicatie tussen ons als organisatie en de statushouders. Ook zet Idris veel niet-werkgerelateerde problematiek door naar andere instanties, zodat wij hier niet mee bezig hoeven te zijn en we ons kunnen richten op de werknemersvaardigheden.

Basis voor duurzaam werk
Gericht op zelfredzaamheid
Groepsverband en individueel

Neem contact op

Henri Ruitenberg
Operationeel manager & jobcoach

"Mensen vertrouwen geven en hen laten zien dat ze meer kunnen dan dat ze denken: we zoeken naar het onbenut potentieel van mensen en leren hen dit potentieel herkennen, waardoor ze zich positief kunnen ontwikkelen. Dat drijft mij in mijn werk."

Meer diensten

Nieuws

Wekelijks nieuws

Base to Work en Gemeente Zwolle gaan de samenwerking aan

Begin maart hebben Base to Work en Gemeente Zwolle de handen ineengeslagen om 20 jonge statushouders te begeleiden richting participatie in de maatschappij.

Lees dit artikel

Base to Work en Gemeente Dalfsen slaan handen ineen

Base to Work en de Gemeente Dalfsen gaan de samenwerking aan en begeleiden het komende half jaar 15 kandidaten richting duurzame participatie in de arbeidsmarkt.

Lees dit artikel

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.