Jobcoaching

Bemiddeling naar een passende baan is de eerste stap richting participatie en zelfredzaamheid in de maatschappij. Echter is de juiste jobcoaching in veel situaties net zo belangrijk om duurzaam aan het werk te blijven. Jobcoaching stelt deelnemers in staat om in een reguliere functie aan de slag te gaan maar ook aan de slag te blijven.

Klaar voor de arbeidsmarkt

Doel jobcoaching

Voor aanvang van de jobcoaching vindt een uitgebreid intakegesprek plaats met de kandidaat en de werkgever. Er wordt gekeken naar de functie, de werkplek, de werkomgeving en de mogelijkheden om de juiste begeleiding op de werkvloer te bieden. Daarnaast is de jobcoach een vertrouwenspersoon voor de kandidaat zodat deze een veilige start kan hebben van de nieuwe baan. Hiermee helpen wij mensen niet alleen een baan te krijgen, maar ook om deze te behouden.

Expertise met

Gecertificeerde jobcoaches

De jobcoach helpt u de kandidaat met inwerken, coacht in de omgang met collega’s en begeleidt bij de te verrichten werkzaamheden. De jobcoach kan optreden als een bemiddelaar tussen de werknemer en werkgever en houdt ook toezicht op de ontwikkeling en vooruitgang. Zo regelt de jobcoach de aanvraag loonwaardebepaling en loondispensatie en wordt er ondersteuning geboden in het administratieve proces. Voor de werkgever is de jobcoach een vast aanspreekpunt voor eventuele knelpunten. De duur van de jobcoaching zijn per individu verschillend en wordt bij de start van het traject besproken aan de hand van de uitkomsten van het intakegesprek.

Neem contact op

Idris Fatah Ahmed
Directeur Participatie en re-integratie/ | Register Jobcoach

"Wie aandacht krijgt, groeit."

Meer diensten

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.