Modulair traject

Het modulaire traject is bedoeld voor mensen die lange tijd thuis hebben gezeten maar weer (opnieuw) willen gaan meedraaien in de maatschappij. Het traject richt zich op het in beweging komen van de deelnemer zodat de stap naar een betaalde baan of studie gemaakt kan worden.

Modulair Traject

Re-integratiediensten

Zodra een deelnemer wordt aangemeld wordt er een intake gesprek ingepland met de jobcoach. Hierbij wordt het vertrekpunt van de deelnemer bepaald en wordt onderzocht welke re-integratiedienst het beste past bij de deelnemer. Er zijn drie re-integratiediensten: de participatie interventie, de bevordering van maatschappelijke deelname of de begeleiding bij (om)scholing.

Participatie interventie

Door verschillende heftige gebeurtenissen komt het voor dat mensen de grip op hun leven kwijt raken. De participatie interventie is bedoeld om deelnemers te helpen een breder sociaal netwerk te ontwikkelen om zo de draad weer te kunnen oppakken. Base to Work ondersteunt de deelnemers hierbij zodat de volgende stap richting integratie gezet kan worden.
Bevordering maatschappelijke deelname

Wanneer de deelnemer al een sociaal netwerk buitenshuis hebben maar de stap naar werk nog verder weg is, wordt de re-integratiedienst bevordering maatschappelijke deelname ingezet. Hierbij gaat de coach aan de slag met de deelnemer zijn of haar motivatie, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld. Hierdoor verbetert de persoonlijke effectiviteit waardoor een nieuwe stap richting werk gemaakt kan worden.

Begeleiding bij (om)scholing

Wanneer een deelnemer werkfit is maar het noodzakelijk is om eerst onderwijs te volgen, wordt de re-integratiedienst begeleiding bij (om)scholing aangeboden. Bij deze dienst helpt de coach bij het plantmatig studeren en het aanbrengen van de juiste focus. Door het succesvol afronden van een studie worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.

Neem contact op

Idris Fatah Ahmed
Directeur Participatie en re-integratie/ | Register Jobcoach

"Wie aandacht krijgt, groeit."

Meer diensten

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.