Naar werk traject

Gedurende het naar werk traject wordt de deelnemer ondersteund in de zoektocht naar een passende baan. Aan de hand van interesses, kwaliteiten en competenties van de deelnemer ondersteund de jobcoach met het vinden van een passende baan.

Naar werk traject

Plan op maat

Bij het naar werk traject wordt gestart met een intake om te kijken waar rekening mee gehouden moet worden in het vinden van een baan. Denk hierbij aan privéomstandigheden, randvoorwaarden en het (eventuele) arbeidsverleden van een deelnemer. Zodra dit inzichtelijk is gaat de jobcoaches samen met de deelnemer op zoek naar een passende baan in de regio. Hierbij wordt het netwerk van de jobcoach ingezet, maar worden deelnemer ook gemotiveerd hun eigen netwerk in te zetten. De jobcoaches ondersteunen gedurende het gehele sollicitatieproces zoals het schrijven van een sollicitatiebrief of het begeleiden van een sollicitatiegesprek. Het naar werk traject duurt maximaal 9 maanden en bestaat uit maximaal 25 begeleidingsuren. Bij de intake wordt een plan opgesteld met daarin de verwachte tijdsplanning die de deelnemer zal doorlopen.

Neem contact op

Idris Fatah Ahmed
Directeur Participatie en re-integratie & Register Jobcoach

"Wie aandacht krijgt, groeit."

Meer diensten

Share this page

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.